The art of well living

Πολιτική επιστροφών

Πολιτική επιστροφών

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Eυθυμίας Νεστορίδου, effiesNest_Nestoridou Home, εφεξής αποκαλούμενης “Επιχείρηση”.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 14 ημερών, ακόμη και χωρίς λόγο, από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτος που υποδεικνύεται από εσάς παραλάβατε το προϊόν και να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό πρέπει εντός των 14 ημερών να στείλετε την σχετική δήλωση μέσω email ή να συμπληρώσετε τη φόρμα με το αίτημά σας. Όποιο τρόπο και αν επιλέξετε για την αίτηση επιστροφής των προϊόντων, το αίτημα επιστροφής τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που μας δηλώνετε το αίτημα επιστροφής των εμπορευμάτων.

Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν άθικτο, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να μην έχει αφαιρεθεί κανένα ταμπελάκι ή σημάνσεις (π.χ. αυτοκόλλητα, κ.λπ.) που έχουν επάνω τους τα προϊόντα, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του.

Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν είτε με φυσική παρουσία στο κατάστημά μας είτε με την ίδια μεταφορική εταιρία που σας τα παρέδωσε, η οποία μπορεί να αναλάβει την επιστροφή των προϊόντων στο κατάστημα. Για την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης δεν επιβαρύνεστε με κανένα απολύτως κόστος, πλην των τυχόν εξόδων επιστροφής (κούριερ ή μεταφορική), η οποία θα γίνεται με δική σας ευθύνη και δικά σας έξοδα. Η παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων θα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από τη διεύθυνση που είχατε δηλώσει εξαρχής για την αποστολή τους και την οποία μας έχετε υποδείξει γραπτώς.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Προϊόντα η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της αγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης.

β) Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε θέσει (ειδικές παραγγελίες ή κατασκευές) ή σαφώς εξατομικευμένων (όπως στρώματαμ ανωστρώματα, καλύμματα, κουρτίνες, διάδρομοι).

γ) Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (όπως ενδεικτικά μαξιλάρια ύπνου, υποσέντονα).

δ) Προϊόντα που μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Ελαττωματικά Προϊόντα – Προϊόντα με έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες αποδεδειγμένα:

α) τα προϊόντα είναι λανθασμένα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας/λειτουργίας
ή/και
β) προϊόντα από τα οποία λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες

μπορείτε να ζητήσετε α) την διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος (εάν είναι εφικτό), β) την μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και να επιστρέψετε το προϊόν, ζητώντας και την επιστροφή των χρημάτων σας, κατ’ εφαρμογήν των όσων επισημαίνονται ανωτέρω για το δικαίωμα υπαναχώρησης, ενημερώνοντας άμεσα την Επιχείρηση.

Στις παραπάνω περιπτώσεις μπορείτε να το επιστρέψετε το προϊόν, φροντίζοντας να είναι άθικτο, δηλαδή να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από εσάς, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που ανοίξετε τη συσκευασία του προϊόντος και διαπιστώσατε το λάθος/ελάττωμα/έλλειψη πρέπει να το επιστρέψετε σε άψογη κατάσταση, μαζί με όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται, φροντίζοντας να επιστρέψει το προϊόν στην κατάσταση που βρίσκεται μαζί με την συσκευασία του. Σε περίπτωση που το λάθος/ελάττωμα/έλλειψη προέκυψε χρησιμοποιώντας το προϊόν πρέπει να το επιστρέψετε στην κατάσταση που βρίσκεται, μαζί με όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται και την συσκευασία του.

Σε όλες τις άνωθεν περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων αυτονόητο είναι ότι αυτά θα αποστέλλονται από εσάς πάντα μαζί με τα παραστατικά της Επιχείρησης μας που τα συνοδεύουν και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ότι έχουμε λάβει τα προϊόντα επιστροφής και ότι θα προβούμε στην διαδικασία εξακρίβωσης και στην έκδοση παραστατικού δελτίου επιστροφής.

Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

Μετά την παραλαβή των προϊόντων από εμάς, ακολουθεί διαδικασία εξακρίβωσης ή μη της ελαττωματικότητας ή/και έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής ή δεν απουσιάζει συνομολογημένη ιδιότητα επιστρέφεται σε εσάς. Και σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν εσάς.

Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής ή απουσιάζει συνομολογημένη ιδιότητα μπορείτε να ασκήσετε ένα από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω (διόρθωση/αντικατάσταση, μείωση τιμήματος ή υπαναχώρηση και επιστροφή χρημάτων) και συγχρόνως θα σας επιστρέφουμε τα έξοδα αποστολής που έχετε ήδη καταβάλει.

Αν ασκήσετε το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης του προϊόντος ή μείωσης του τιμήματος τα έξοδα επαναποστολής σε εσάς είναι δωρεάν.

Αν ασκήσετε είτε το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος είτε το δικαίωμα υπαναχώρησης και την επιστροφή των χρημάτων σας, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που αναλογεί στην αξία των εμπορευμάτων με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική/χρεωστική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, PayPal), εκτός αν επιθυμείτε άλλο τρόπο επιστροφής για τον οποίο θα πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς. Η επιστροφή του αντίτιμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση αφού μας ενημερώσετε γραπτώς για το αίτημα επιστροφής των προϊόντων, γίνει ο απαραίτητος έλεγχος εξακρίβωσης από εμάς και μας ενημερώσετε γραπτώς για το αίτημα μείωσης του τιμήματος ή υπαναχώρησης και επιστροφής των χρημάτων σας.

Η χρονική διάρκεια άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την παράδοση του προϊόντος.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

  • Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση».
  • Εάν τυχόν έχετε περάσει στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, αλλά αλλάξατε γνώμη, παρακαλούμε επικοινωνήστε εντός 2 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σε περίπτωση εργάσιμης ημέρας και ωραρίου, διαφορετικά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 11.00 π.μ. στο τηλέφωνο 2310.208435 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δεν ενημερώσετε έγκαιρα και είναι αδύνατη η ακύρωση βλ. παραπάνω στο δικαίωμα υπαναχώρησης.

Για κάθε πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με την πολιτική επιστροφών μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2310-208435 ή αποστέλλοντας email στο info@effiesnest.com.

Μοιραστείτε το:

Τρόποι πληρωμής

Credit Cards
Newsletter
Εγγραφή στοNewsletter
Μάθετε πρώτοι τα νέα και τις ανακοινώσεις μας
FacebookTwitterYouTubeInstagram
Copyright © 2024 EffiesNest. Powered by PowerSite.